Brannklasser

Forskjellen mellom gamle og nye brannklasser!


brannglass5

Her er en oversikt over de nye benevnelsene for brannklassifisering, som ersatatter de utgåtte benevnelsene; F, A og B.

 

Brannvernglass deles inn i to hovedgrupper:
1. Glass som hindrer brannspredning av røyk og flammer (brannklasse E)
2. Glass som hindrer brannspredning av røyk, flammer og varmestråling (brannklasse EI)

 

brannglass6

Brannklasse: E (tidligere F)

 

Kravet til E – konstruksjon anses oppfylt om bygningsdelen:

a) ikke slikpper gjennom stikkflammer med varighet på mer enn 10 sekunder.
b) ikke slipper gjennom røyk eller varme gasser som forårsaker antennelse av bomulldott.
c) ikke kollapser under prøving/testing

 

Brannklasse : EI (tidligere klassene A og B)

Kravet anses oppfylt dersom:

Temperaturstigningen på ueksponert side ikke overstiger 140 grader celcius i gjennomsnitt. Ingen målepunkter får overstige 180 grader celcius. I tillegg skal alle krav til E-konstruksjon være oppfylt

Merk! I tillegg til bokstaven som angir brannklassen, vil det også være en tidsangivelse som forteller hvor lenge konstruksjonen skal holde i en eventuell brann (f. eks. EI60 klassifisering: betyr at konstruksjon skal oppfylle EI kravene i 60 minutter)

 

Brannkurve for vanlig/herdet glass og trådglass

brannglass7

brannglass8